Cimbálová muzika nejmladší

Pod vedením p. uč. Jaroslava Cveka začali společně hrát v únoru 2016. V jejich repertoáru jsou převážně písně ze Strážnice. Dosavadním největším úspěchem bylo vystoupení na zahájení MFF Strážnice ve Strážnici 2016. Škola má ještě další dvě cimbálové muziky, kde se prezentují žáci starších ročníků. CM mladší, jejíž vedoucím je p. uč. Ondřej Krátký a CM Rozsocháč.

Akordeonový soubor

Byl založen z potřeby zajištění souborové výuky pro žáky oboru hra na akordeon. Vedoucí souboru je p. uč. Petra Zigmundová. Členové jsou žáci čtvrtých a starších ročníků, kteří se neustále obměňují, v závislosti na počtu žáků v tomto oboru.

Kytarový soubor

Vznikl v září 2015 pod vedením p.uč. Ladislavy Sečkové. Prezentují se zde žáci čtvrtých a starších ročníků, kteří si zvolili jako hlavní obor výuku hry na kytaru.

Školní orchestr

Vznikl v září 2011. Členy školního orchestru jsou žáci od čtvrtých ročníků studia jednotlivých nástrojů. Protože se hráči orchestru každoročně mění, repertoár tvoří zejména úpravy známých melodií v aranžmá pro dané nástrojové obsazení. Školní orchestr se prezentuje především při velkých koncertech školy – zejména adventním a celoškolském vystoupení. Vedoucím je p. řed. Petr Jandásek.

Taneční obor

Maximální povolený počet je 75 žáků – pod vedením p. uč. Simony Pavlíčkové jej navštěvují tanečníci od 5 - ti let věku. Součástí je i nově vzniklá taneční skupina, která působí v ZUŠ 3 roky. Náplní tanečního oboru jsou vystoupení na jevišti, ale i absolvování menšíchakcí (plesy, benefice a další). Důležitou součástí prezentace taneční skupiny je účast na tanečních soutěžích.

Kontakt

Základní umělecká škola
Preláta Horného 509
696 62   Strážnice

tel. ( ředitelna ) :518 305 520

tel. ( kancelář )  :518 305 521

e-mail: zus.straznice@ho.orgman.cz